Shofar

Šofar je zvierací roh, ktorý sa používa pri židovských slávnostných príležitostiach. Je to židovský náboženský predmet, ktorý je vyrobený z opracovaného rohu kozy, ovce, antilopy alebo gazely. Podľa Tóry sa musí počuť zvuk šofaru na sviatok Roš ha-šana. Zvuk šofaru ohlasuje aj ďalšie sviatky. Zvuky šofára sprevádzali najdôležitejšie udalosti hebrejskej histórie a budú doprevádzať  pozoruhodné udalosti v dejinách celého ľudstva. V staroveku sa používal na ohlásenie blížiaceho sa šabatu, sviatkov, pri bohoslužbe v stane zmluvy Chrámu, na zvolanie ľudu Izraela do vojny a podobne. Od roku 1948, po vzniku štátu Izrael, sa na šofar trúbi tiež pri slávnostnej inaugurácii prezidenta. V roku 1967 po Šesťdňovej vojne zatrúbil na šofar rabín Šlomo Goren pri Múre nárekov, po dobytí Starého mesta v Jeruzaleme.

Hudba: Ing. Mgr. Ivan Barus
© Ing. Mgr. Ivan Barus. Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie hudby, textov, fotografií, videí či audiozáznamu akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia autora je zakázané.