Podporte nás

Základné informácie

Vysielanie, ktoré odoberáte a Božie milosti, ktoré prijímate, sú vyprosené mnohými modlitbami, obetami, utrpeniami a protivenstvami, ktoré musíme znášať aby ste vy mohli obsiahnuť Božiu milosť. Preto vás naliehavo prosíme i vyzývame aby ste túto Božiu milosť neprijímali nadarmo ani pasívne, ale ste aj sami začali prinášať materiálne i duchovné ovocie vo vinici Božej. Nie je možné aby toto vysielanie odoberal človek, ktorý by iba pasívne očakával výsledky alebo súdil a posudzoval bez pokory a svetla Ducha Svätého alebo chcel iba zo zvedavosti skúsiť, čo je toto vysielanie zač. Preto vás úprimne prosíme a vyzývame k tomu, že toto vysielanie je návod a pomocná barlička ale najväčšia zodpovednosť a ťarcha je na vás samých, ako sa k tomuto vysielaniu a Božim milostiam každý jeden z vás postaví vo svojej duši.

Tak ako v Evanjeliu, Pán Ježiš sa veľmi prejavoval tým ľuďom, ktorí sa z celého srdca rozhodli ho nasledovať. Nehladeli na ľudské ohľady, ani na svoju biedu, ani na okolnosti a vo svojom srdci skutočne uverili, že je sľúbený Mesiáš a môže pre nich urobiť všetko. Tak je to aj s týmto vysielaním. Kto vo svojom srdci uverí, že prostredníctvom vysielania pôsobí živý Duch Svätý a mocne koná, zakúsi veľkú Božiu pomoc. Kto bude iba čakať, neodhodlá sa alebo bude posudzovať, kritizovať alebo iba príležitostne zapínať a vypínať vysielanie, ten nebude môcť zakúsiť živé Božie prejavy a pôsobenie, pretože ho vlastným postojom blokuje a neprijíma. 

Modlitbami

  • Prosím vás aby ste sa po každom vysielaní pomodlili 3x Zdravas Mária… a 3x Sláva Otcu … za duchovné i fyzické sily pre nás. 
  • Prosíme aby ste tí, ktorí máte možnosť, za nás obetovali aj akékoľvek iné modlitby alebo svoje životné ťažkosti, utrpenia a protivenstvá.

Obetou svätej omše

Prosíme aby ste minimálne raz za rok nechali na ľubovoľnom mieste odslúžiť svätú omšu za Božiu pomoc pre farnosť Dojč a ak by ste mali možnosť aj častejšie, budeme veľmi vďační.

Finančne

Prosíme aby ste nám poslali svoj finančný milodar vo výške min. 5 Eur na mesiac aby sme mohli uhradiť všetky náklady spojené s online vysielaním. Kto by bol vo veľkej finančnej kríze alebo v náročnej situácii, nemusí tak urobiť. Kto má lepšiu finančnú situáciu a rozhodne sa prispieť aj viac, budeme veľmi vďační, pretože náklady sú naozaj rozsiahle. Číslo účtu IBAN v Slovenskej sporiteľni:

SK12 0900 0000 0051 9117 9148

alebo jednoducho a rýchlo cez nižšie uvedený QR kód.

Komu odporučiť alebo neodporučiť (pre koho vysielanie je, resp. nie je určené)

Toto vysielanie môžte odporučiť svojim blízkym a priateľom, ktorí majú úprimný a dlhodobý záujem. Prosíme, aby ste toto vysielanie neodporúčali tým, ktorí by ho chceli využiť iba chvíľkovo alebo zo zvedavosti, pretože je zamerané na vytrvalú duchovnú pomoc, sprevádzanie a formáciu, ktorá prináša najlepšie výsledky.