Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor ku Gn 14, 18-20 – živá prítomnosť v Najsvätejšej Sviatosti

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor ku 2 Kr 2, 1. 6-14- Nepohŕdať jednoduchými spôsobmi, cez ktoré Pán udeľuje milosť

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor k 1 Kr 21, 17-29 o Božej spravodlivosti

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor k 1 Kr 21,1-16 – I. Nedať dedičstvo otcov; II. Štruktúry Jezábel

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor k 1Kr 19, 9a. 11-16 o rozlišovaní a počúvaní Ducha Svätého v našich dušiach

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor k 1 Kr 18, 20-39 o rozhodnutí sa pre jediného pravého Boha

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor k 1 Kr 17, 7-16 – Boh rozmnožuje potraviny

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor z knihy Gn 3, 9-15 – O útekoch od Boha

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor k Listu Rim 8, 8-17 – Nežiť podľa tela, ale Ducha

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.

Kategórie
Božie Slovo na každý deň

Príhovor k Sk 28, 16-20.30-31 – Pozerať Božím pohľadom

Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli vidieť obsah tejto stránky. Prihláste sa. Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa.